Víta Vás meteorológ
Dr. Jozef  I Ľ KO, CSc.
Ilko Medaila

Dr. Jozef  I Ľ KO, CSc. ako TV komentátor

Za umiestnenie na 3. mieste v Európskej lige
prognostikov počasia na jeseň r. 1998